Тендите за деловните објекти се популарни во различни компании, вклучувајќи малопродажни објекти, ресторани но и бизниси со услужна дејност. Тендите може да обезбедат простор за рекламирање за компаниите, да ги одржуваат објектите поладни во текот на летните месеци и да обезбедат покривање за минувачите – а тоа може да ги